Quạt hướng trục hai cấp tốc độ SADC-CNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Truyền động: Trực tiếp

Lưu lượng: 800-115.000 m3/h

Công suất: 0.37-30kW