Quạt hướng trục cánh ly tâm SAD-CENo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Truyền động: Trực tiếp

Lưu lượng: 500-18.000 m3/h

Công suất: 0.55-2.2kW