Quạt hướng trục hỗn hợp SAD-LCNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Truyền động: Trực tiếp

Lưu lượng: 1000-1820.000 m3/h

Công suất: 0.37-45kW