Quạt hướng trục trung áp SAD-ANo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Truyền động: Trực tiếp

Lưu lượng: 1.500-60.000 m3/h

Công suất: 0.55-15kW