Quạt hướng trục cao áp SAD-CANo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Truyền động: Trực tiếp

Lưu lượng: 500-24.000 m3/h

Công suất: 1.1-11kW