Quạt hướng trục trực tiếp

Liên hệ để báo giá

Quạt hướng trục trực tiếp là loại quạt hướng trục có cấu tạo phần cánh quạt được gắn trực tiếp vào motor nằm trong vỏ quạt, truyền lực trực tiếp từ motor đến cánh quạt qua trục quay.