Quạt hướng trục vuông SAD-VNo

Liên hệ để báo giá

  • Model: SAD-VNo
  • Truyền động: Trực tiếp
  • Lưu lượng: 5000m3/h-90000m3/h
  • Công suất: 0.25kW-37kW
  • Áp suất:100Pa-900Pa