Quạt hướng trục chớp vuông SHRV

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Truyền động: Trực tiếp hoặc gián tiếp

Lưu lượng: 8.000-44.500 m3/h

Công suất: 0.25-1.1kW