Quạt hướng trục cao áp SAD-CNo

Liên hệ để báo giá

  • Model: SAD-CNo
  • Truyền động: Trực tiếp
  • Lưu lượng:  5000m3/h – 60000m3/h
  • Công suất: 25kW-37kW
  • Áp suất:100Pa-900Pa