Quạt ly tâm thổi khí SCI-TNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt ly tâm

Lưu lượng: 3.000-55.000 m3/h

Công suất: 2.2-300kW