Quạt ly tâm cánh bản SCI-BNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt ly tâm

Lưu lượng: 150-1.800 m3/h

Công suất: 0.75-110kW