Quạt ly tâm cánh đức SCI-DNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt ly tâm

Lưu lượng: 1.000-955.000 m3/h

Công suất: 1.1-160kW