Quạt hướng trục gián tiếp

Liên hệ để báo giá

Quạt hướng trục gián tiếp là loạị quạt hướng trục có mô tơ không gắn trực tiếp vào trục quạt, mà sử dụng dây cuaroa để truyền lực xoay từ mô tơ đến cánh quạt, tạo ra chiều hút và thổi song song với trục quạt.