Quạt hướng trục tròn SAI-CNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Truyền động: Trực tiếp

Lưu lượng: 1.000-240.000 m3/h

Công suất: 0.37-75kW