Quạt ly tâm cánh bản 2 cấp tốc độ SCDC-BNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt ly tâm

Lưu lượng: 1.200-105.000 m3/h

Công suất: 0.75-37kW