Quạt ly tâm cánh bản SCD-LBNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt ly tâm

Lưu lượng: 900-100.000 m3/h

Công suất: 0.55-37kW