Quạt ly tâm thổi khí SCD-TNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt ly tâm

Lưu lượng: 2.000-40.000 m3/h

Công suất: 2.2-75kW