Hệ thống xử lý khí thải lò gạch

Liên hệ để báo giá

Hệ thống xử lý khí thải lò gạch là thiết bị thu gom khí thải về thùng chứa để xử lý sạch, trước khí thải khí thải ra môi trường. Để khí thải ra môi trường đạt các chỉ số an toàn theo quy chuẩn của Nhà Nước, tốt cho sức khỏe người lao động và cộng đồng.