Hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử

Liên hệ để báo giá

Hệ thống xử lý khí thải nhà máy điện tử là tổ hợp các thiết bị công nghiệp sử dụng để gom lượng khí thải sản sinh trong quá trình sản xuất về buồng chứa để làm sạch bằng các phương pháp cơ học, trước khi thải khí ra ngoài môi trưởng, đảm bảo khí thải ra môi trường là khí sạch, tốt cho sức khỏe con người.