Quạt hướng trục hút mái SAD-MNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Lưu lượng: 1.500-70.000 m3/h

Công suất: 0.37-5.5kW

Danh mục: