Quạt hướng trục hút mái cánh ly tâm SAD-LMNo

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Lưu lượng: 1.500-85.000 m3/h

Công suất: 0.75-30kW

Danh mục: