Quạt Jetfan SAJ-CNo đuổi gió tầng hầm

Liên hệ để báo giá

Nhà sản xuất: System Fan

Loại: Quạt hướng trục

Lưu lượng: 1.000-52.000 m3/h

Công suất: 0.37-15kW

Danh mục: