Quạt hút tầng hầm

Liên hệ để báo giá

Quạt hút tầng hầm là loại quạt chuyên dùng lắp đặt tại tầng hầm, khu vực kín gió,có tác dụng  khói bụi và cung cấp khí tươi sạch. cung cấp khí mới cho tầng hầm.