Quạt hướng trục thấp áp SAD-TNo (áp suất thấp)

Liên hệ để báo giá

  • Model: SAD-TNo
  • Truyền động: Trực tiếp
  • Lưu lượng:  5000m3/h – 60000m3/h
  • Công suất: 25kW-22kW
  • Áp suất: 50Pa-500Pa