Quạt hướng trục nối ống

Liên hệ để báo giá

Quạt hướng trục nối ống về bản chất là quạt hút, thông gió công nghiệp có cấu tạo hướng trục truyền động gián tiếp hoặc hướng trục truyền động trực tiếp và có thêm bộ phận kết hợp với ống nối để điều chỉnh vị trí thông gió hoặc hút bụi theo mục đích của chủ công trình.