Hệ thống hút bụi trung tâm | Bag filter

Liên hệ để báo giá

Hệ thống hút bụi trung tâm là quy trình thu gom bụi bẩn phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy, bằng việc sử dụng quạt hút ly tâm kết hợp với tháp lắng, lọc bụi công nghiệp để tách bụi bẩn, bụi kim loại ra khỏi luồng không khí, thoát ra khí sạch và bằng bụi bẩn về thùng chứa.

Mã: hthb634 Danh mục: