Quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ truyền động trực tiếp scdc-bno

6,820,000 đ

Model:              SCDC-Bno
Công suất:       0.75kW-37kW
Điện áp:           220V-380V
Lưu lượng:      1200m3/h-76000m3/h
Áp suất:           300Pa-2300Pa

Truyền động:    Trực tiếp

Nhà sản suất:   System Fan Việt Nam

Quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ truyền động trực tiếp scdc-bno

6,820,000 đ