Quạt hướng trục vuông chớp SHRV

1,980,000 đ

Là nhà cung cấp quạt hàng đầu Việt Nam, quạt hướng trục vuông chớp SHRV tại System Fan Việt Nam được thiết kế với lưu lượng lớn, áp suất thấp phù hợp với thông gió nhà xưởng, cấp khí tươi, hút các loại bụi lửng trong khu vực sản xuất…

Quạt hướng trục vuông chớp SHRV

1,980,000 đ