Quạt gắn trần – gắn tường

221,000 đ

Tên sản phẩm: Quạt gắn trần, gắn tường
Model:              TC-No
Công suất:        30W-55W
Điện áp:            220V
Lưu lượng:        300m3/h-1200m3/h
Truyền động:     Trực tiếp

Quạt gắn trần – gắn tường

221,000 đ